Untitled-2

Utleie / Booking

Tælet kultursal har skyvbart amfi og leies ut til ulike arrangement som kurs, foredrag, teater og konserter.

290 sitteplasser

Ved skiltet P-plass i kort gangavstand til kultursalen (som er en del av Selbu ungdomsskole).

Rett inn gjennom sidescene.

Bredde port: 190 cm

11 m bredt scenegulv og 8,5 m dyp.

1 x 63 A/400V, 1 x 32 A/400V på hver side av scenen. 14 dobble stikk fordelt på 7 kurser 16A/230V

 • 4 X Vue AudioTechnic Al8 Line Array på hver side.Drives av 2 stk VUE V6 DSP og Forsterker.
 • 1 x Vue Audetechninc HS25 Sub på hver side.
 • FOH Yamaha QL5 med Rio 32/24 på scenen.
 • Monitorsystem 6 stk SMX12 monitorer

*Utstyr som kan leveres mot tillegg i prisen. Avtales særskilt.

 • 2 x AL8 på hver side
 • 1 ekstra HS25 sub på hver side
 • 8 mygger

Helt bak ved veggen.

Mål:
Stort lerret midt på scenen.

Prosjektor:
EPSON EBL 1595U WUXGA, 1920 x 1200, 16:10, 9000 Ansi Lumen

 • 7 stk profiler og 3 stk fresneller i saltrekk, 6 stk fresneller og 4 stk Slimpar i scenetrekk, 12 stk slimbar i scenetrekk bak på scene. Alle lamper er LED
 • Lysbord: ETC Congo Jr.

 

*Utstyr som kan leveres mot tillegg i prisen. Avtales særskilt.

Bevegelig lys.

 • 8 stk Martin MAC 101
 • 8 stk Martin MAC 700 profilsport kan leveres mot tillegg i prisen.
 • Lysbord ETC GIO

Greenroom med stort HC-toilett.
Gardarobe for publikum nær inngang.

 

Innlast: Avtales etter behov

Dører åpner: Etter ønske

Show: Etter ønske

Brannalarmer montert på scene og i sal.


Bruk av vanlig scenerøyk /røykmaskin er tillatt. Bruk av pyroteknikk skal godkjennes av kommunen/brannvesen og utføres av sertifisert personell.

Tælet kultursal i Selbu ungdomsskole Leievilkår, uteleiesatser og utleiereglement for år 2024

Selbu kommune er utleier

 1. Lokalene kan leies ut til konserter / teater og andre kulturelle forestillinger, øvelser og trening, konferanser og messer, stevner, møtevirksomhet og private sammenkomster / selskap.
 2. Henvendelse
  Søknadskjema om leie av kultursalen finner du på https://www.taletkultursal.no/

Vedkommende som står som leietaker er ansvarlig for å gjøre seg kjent med utleiereglement og rømningsveier (se eget oppslag / instruks). Vedkommende har også ansvar for rydding, slukke lys og lukking av dører / vinduer.

Utleie skjer fortrinnsvis kun med tilsynsvakt(er)/kulturverter fra utleier til stede.

Adgangskort el.l. skal returneres Selbu ungdomsskole senest første arbeidsdag etter at møtet / arrangementet er avholdt hvis ikke annet er avtalt.

 1. Lokalene og inventaret skal behandles med forsiktighet og skal forlates i den tilstand man fant det. evt. bruk av gulvflaten i salen (amfiet er da skjøvet tilbake) skal gulvet skal feies, stoler og bord skal settes tilbake. Ved bruk av kjøkken, kokeplater, kaffetrakter og annet kjøkkenutstyr skal det vaskes opp.
 2. Evt skade eller mangler som oppdages ved ankomst eller som skjer under oppholdet / bruken, skal meddeles utleier umiddelbart. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på bygg eller inventar / utstyr som skyldes skjødesløs eller uvøren behandling.
 3. Enkeltpersoner eller foreninger / lag som ikke overholder ordensreglene, kan nektes leie av bygget for et bestemt tidsrom. Selbu kommune vurderer dette i hvert enkelt tilfelle.
 4. Lokaler som er tildelt skal kun benyttes til det tidspunkt og formål som innvilges. Det er ikke anledning til å ta i bruk andre lokaler / utstyr enn det som inngår i avtalen. Ved brudd på reglementet kan leieavtalen opphøre.
 5. Utleiers rett til ikke å leie ut. Utleier forbeholder seg rett til å ikke leie ut til arrangement ut ifra en totalvurdering av kapasitet- og publikumsgrunnlag samt etiske vurderinger.
Utleiesatser Tælet kultursal i Selbu ungdomsskole (amfi-oppsett)

Priser – for aktører tilhørende i Selbu kommune
(frivillige-/lokale lag og organisasjoner, firma el.l.) år 2024

Utleie til konferanser/arrangement/opptredener som krever enklere utstyr – Konferanse-AV
Pris kr. 2.638,– per dag/kveld

 • Inkl. mikrofoner og projector (stort lerret). Standard lyssetting. (Lyd-/lystekniker kreves ikke til dette standardoppsett av utstyr, og er ikke inkludert i prisen). Dere må selv kontakte Selbu ungdomsskole (tel. 73810300) for å avtale henting av nøkler og få kort opplæring i å koble på lyd-/lysutstyret.
 • Varighet inntil 8 timer, inkl. AV-utstyr.
 • Kulturverter er inkludert (er vertskap, kontrollerer billetter m.m.)., ankommer ca. 1,5 t før arrangementet starter.
 • Evt. leie av tekniker kr. 823,- per time.

Ta kontakt hvis mer bistand ønskes.

Leie av kantine og kjøkken for servering: Kr 1.318,- per dag

 

Utleiepris konsert/forestilling

Tekniker inkludert. Høy standard på lyd og lys. Du slipper rigging m.m.

Pris: kr. 6.225,- per dag eller helg (fredag ettermiddag -søndag kveld)

 • Inkluderer lyd/lys-tekniker inntil 10 timer. Evt. leie av tekniker utover dette; kr. 823,- per time.
 • Kulturverter er inkludert (er vertskap, kontrollerer billetter m.m.)., ankommer ca. 1,5 t før arrangementet starter.

Leie av kantine og kjøkken for servering: Kr 1.318,- per dag

Hvis prismodellene er uklare, eller du trenger flere opplysninger el. bistand ta kontakt oss på taletkultursal@selbu.kommune.no

 

Priser – for utenbygds aktører
(frivillige-/lokale lag og organisasjoner, firma el.l.)

Utleie til konferanser/arrangement/opptredener som krever enklere utstyr – Konferanse-AV
Pris kr. 5.803,– per dag

 • Inkl. mikrofoner og projector (stort lerret). Standard lyssetting. (Lyd-/lystekniker kreves ikke til dette standardoppsett av utstyr, og er ikke inkludert i prisen). Dere må selv kontakte Selbu ungdomsskole (tel. 73810300) for å avtale henting av nøkler og for å få opplæring i å koble på lyd-/lysutstyret.
 • Varighet inntil 8 timer, inkl. AV-utstyr.
 • Kulturverter er inkludert (er vertskap, kontrollerer billetter m.m.)., ankommer ca. 1,5 t før arrangementet starter.
 • Evt. leie av tekniker kr. 823,- per time.

Ta kontakt hvis mer bistand ønskes.

Leie av kantine og kjøkken for servering: Kr 1.648,- per dag


Utleiepris konsert/forestilling

Tekniker inkludert. Høy standard på lyd og lys. Du slipper rigging m.m.

Pris: kr. 9.390,- per dag Inkluderer lyd/lys-tekniker inntil 10 timer. Evt. leie av tekniker utover dette; kr. 823,- per time.

 • Kulturverter er inkludert (er vertskap, kontrollerer billetter m.m.)., ankommer ca. 1,5 t før arrangementet starter.

Leie av kantine og kjøkken for servering: Kr 1.648,- per dag

Hvis prismodellene er uklare, eller du trenger flere opplysninger el. bistand/utstyr ta kontakt oss på taletkultursal@selbu.kommune.no

 

Merknader vedr. utleiesatser

Billettsalg

Alt billettsalg skal gå gjennom kultursalens billettsystem, EVENTIM. Kultursalen påregner en billettavgift fra kr. 15,- til kr. 55,- per solgte billett (avhenger av billettprisen) til drift av billettsystemet. Ved en evt avlysing og refundering dekker leietaker billettavgiften pluss kr 10,- i administrasjonsutgifter pr solgte billett.

Utleiereglement ved arrangement i Tælet kultursal i Selbu ungdomsskole

DOKUMENTASJON AV LEIEAVTALE

 

Utleier: Tælet kultursal (Selbu kommune)
Leietaker: Det rettssubjekt som Utleiers tilbud er skriftlig rettet til.
For at en avtale om leie av Tælet kultursal skal være bindende for Utleier, må det foreligge en skriftlig kontrakt signert av representanter for henholdsvis Utleier og Leietaker.

Betingelsene for leieforholdet fremgår av

 • Kontraktdokumentet med vedlegg
 • Eventuelle skriftlige og signerte endringsavtaler
 • Nærværende, alminnelige kontraktbestemmelser og utleiereglement med priser for leie av Tælet kultursal

 

Billettsalg

Alt billettsalg skal gå gjennom kultursalens billettsystem, EVENTIM. Kultursalen påregner en billettavgift fra kr. 15,- til kr. 55,- per solgte billett (avhenger av billettprisen) til drift av billettsystemet. Ved en evt. avlysing og refundering dekker leietaker billettavgiften pluss kr 10,- i administrasjonsutgifter pr solgte billett.

Vakthold /vertskap

Tælet kultursal har egne kulturverter. Billettkontroll er kultursalens ansvar, både ved egne arrangement og for leietakere. Kulturvertene er vertskap, men kan ikke pålegges bæring, rigging o.l.

På arrangement som krever mer enn normal billettkontroll (eks. ståkonserter, fester etc.), må arrangør selv sørge for nok vakthold.

Leie av kantine/kjøkken

Ta kontakt med Selbu kommune vedr. dette, epost: taletkultursal@selbu.kommune.no

Ledsagerbevis

Det er opp til leietaker å bestemme billettkategorier og evt. ledsagerbevis.

AV-utstyr (Projector)

AV-utstyr til konferanser og møter er inkludert i leieprisen.

Lys og Lyd

Mer avansert lys- og lydutstyr utover utstyr som er inkludert i prislisten over kan skaffes til veie. Ta kontakt med taletkultursal@selbu.kommune.no da dette avtales spesielt med utleier. Klikk her for tekniske spesifikasjoner

Scenemannskap og bærehjelp

Dette personellet er ikke inkludert i prisen dersom dette ikke er avtalt særskilt.

TONO

Avgift til TONO dekkes i sin helhet av leietaker.

Rettigheter

Arrangement som krever tillatelse fra rettighetshaver, må ikke fremføres uten at disse tillatelsene er innhentet. Utleiers ansvar overfor rettigheter gjelder kun ved egne produksjoner.

Spesialeffekter

Bruk av røykmaskin er tillatt.

Pyroeffekter, eksplosive stoffer mv må avtales spesielt med kultursalen før arrangement. Slikt utstyr skal trakteres av kvalifisert personell (sertifisert).

Leietaker vil bli fakturert for skader og ekstra utgifter påført bygningen og personell vedr bruk av spesialutstyr.

Åpen varme er strengt forbudt uten at det er iverksatt kompenserende tiltak (ekstra vakthold etc) etter avtale med kultursalens brannvernleder.

Annonsering / markedsføring

Det påligger leietaker at billettopplysninger og annen informasjon er korrekt.

Informasjon på kultursalens nettside er inkludert i leiepris. Leietaker må levere ferdig materiell i egnet digital form i god tid, senest 4 uker før arrangementet.

Reklame- og salgsplass

Reklame og oppslag vedr. forestillinger og aktiviteter i kultursalen skjer via kultursalens hjemmesideside. Oppslag og plakater som ikke er godkjent vil bli fjernet fra bygget. Øvrig annonsering må utleier ordne selv.

Tilleggsavtaler

Kultursalen vil alltid gjøre sitt ytterste for at et hvert arrangement og leietaker skal få best mulig service og hjelp. Tilleggsavtaler kan avtales etter at kontrakt/avtale er inngått, men det oppfattes ikke som kontraktsbrudd hvis ikke disse kan oppfylles.

Artistgarderobe /greenrom

Vi har 1 stk. greenroom med sofa, stoler, sminkebord og toalett.
Har leietaker behov for flere rom, må dette avtales med utleier i god tid før arrangementet.

Leietaker benytter anviste rom ihht. inngått avtale. Etter bruk ryddes rommene.

Renhold og rydding

Leietaker har normalt ansvar for å rydde alle lokaler som har vært benyttet, dvs. feie gulv, tømme søppel og sette på plass inventar og utstyr etter standardoppsett. Normalt renhold er inkludert i den generelle leien.

Disposisjon av fribilletter

Kultursalen skal disponere inntil 4 billetter til hvert arrangement. Dette da kulturverter har behov for sitteplasser.

Leiepriser

Se utleiesatser.

Tillegg ved flere forestillinger, tid til rigging og prøver, avtales særskilt.

Brann og sikkerhet

Leietaker plikter å sette seg inn i gjeldende sikkerhetsrutiner og branninstrukser for kultursalen, og må rette seg etter pålegg gitt av husets brannvernleder. Leietaker må påse at alle rømningsveier er åpne til enhver tid.

Belastning tribune/amfi

Antallet tilskuere som kan være tilstede i tribunen samtidig er det samme som antall seter. Det er en teleskoptribune i kultursalen som kan kjøres ut og inn. NB! Tribunen tåler ikke høy dynamisk belastning, så det anbefales ikke hopping, dansing el.l. i tribunen av voksne da det det ikke er et fast amfi, og da heller ikke dimensjonert for dette. Selbu kommune/leverandøren av tribunen kan ikke ta ansvar for konsekvensene hvis noe skjer.

Parkering

Det er parkeringsplass i kort avstand fra hallen. 2 stk HC-plasser ved inngang.
Merk at det er innkjøring forbudt-skilt til skole-/hallområdet, kun varetransport/av-på-lossing er tillat.
Det kan ved særskilt behov for å ha lastebil/henger stående ved innlastingsstedet søkes om å få P-tillatelse. Send en henvendelse om dette ca. 1 uke før arrangementet til taletkultursal@selbu.kommune.no

Annet ansvar pålagt leietaker

Leietaker er erstatningspliktig dersom skader på utstyr, inventar, personer etc. oppstår pga. uforsiktighet.

Kansellering / oppsigelse

All kansellering må skje skriftlig og minst 2 uker før leietidspunkt. Kansellering senere enn 2 uker før leie blir fakturert etter avtalt leiebeløp.

Oppsigelse av faste leieavtaler skal gis skriftlig med 4 ukers oppsigelsestid.

Ved billettrefundering dekker leietaker billettavgiften på kr. 25,- pluss kr 5,- pr billett i administrasjonskostnader (Gjelder ved arrangement der kultursalen organiserer billettsalg).

 

Oppgjør ved arrangement

Ved bruk av utleiers billettsystem trekkes leiepris/kostnader i fra billettinntektene. Dere (leietaker) vil da få tilsendt en oversikt over avregningen. Dere (leietaker) fakturerer deretter Selbu kommune for det dere har til gode. Har arrangementet gått i minus, mottar dere (leietaker) en faktura fra Selbu kommune.

Selbu kommunes fakturaadresse er:

Faktura sendes: fakturamottak@varnesregionen.no

Merkes: Selbu kommune, Bygg/eiendom, inntekter forestillinger i Tælet kultursal

eller til

Selbu kommune (EHF: 971 197 609)
Fakturamottak
Tydalsvegen 121
7590 Tydal

Merkes: Bygg/eiendom, inntekter forestillinger i Tælet kultursal